Nieuwe website

Binnenkort krijgt onze praktijk een website met meer gebruikersmogelijkheden. Zo zal het dan mogelijk zijn om bijvoorbeeld afspraken voor het spreekuur te maken via de website. Tevens krijgt u de mogelijkheid om na inloggen met uw Digi-D bepaalde delen van uw dossier te kunnen raadplegen.

Tot de overgang zullen bepaalde delen van de huidige website verminderd beschikbaar zijn. U kunt tijdelijk geen gebruik maken van onder andere de mogelijkheid van het e-consult.


Home

 

Thomasstraat 

Adres
Gezondheidscentrum Bolsward
Thomasstraat 3ANPA
8701XJ Bolsward
Telefoon: 0515-569232
Spoedlijn: 0515-572467

Overige spreekuurlocaties:
Nijland Hottingawei 8
Blauwhuis Teatskehûs, Vitusdyk 2